راهنمای آموزش استفاده از پرتال قاصدک

همکاران و نمایندگان گرامی
برای آشنایی بیشتر با امکانات و منوهای پرتال و به حداقل رساندن خطاهای سیستمی مکرر شما سروران گرامی فایل آموزشی تهیه شده توسط پشتیبانی را مطالعه نمایید.

با مطالعه این راهنما اکثر مشکلات حل شده و کارایی و فروش نیز بیشتر میشود.

فایل آموزشی همکاران فروش

فایل آموزشی نمایندگان فروش