جشنواره ها

جشنواره رقص قاصدک ها:

در نوروز 94 برگزار شد و جوایز نقدی به پنل برندگان واریز گردید.

جشنواره عید تا عید، جشنواره دهه نور، جشنواره بهاره و طرح گوشی اندروید وتبلت از جشنواره های دیگری است که تاکنون از طرف قاصدک برگزار گردیده است.

امیدواریم در جشنواره های بعدی با افزایش فروش خود و رسیدن به حدنصاب های هر طرح، از برندگان آتی قاصدک باشید.