تماس با ما

لطفا با نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری نمایید . بدون هیچگونه محدودیتی نظرات و ایده های خود را برای ما ارائه دهید . گروه فنی شرکت حتی اگر ایده های شما به نظر خودتان سخت یا غیرممکن باشد یا در زمینه شارژ هم عملی نباشد، در زمینه های دیگر از آنها استفاده خواهند نمود . انتقادات و پیشنهادات شما توسط گروه پشتیبانی مورد بررسی قرار می گیرند و آن دسته از نظرات شما که مورد قبول گروه فنی سایت قرار بگیرد، مورد اجرا واقع شده و جوایزی به افرادی که انتقاد یا پیشنهاد مورد نظر را ارسال نموده بودند، اهدا می گردد .

آدرس ایمیل : 

info@ghasedaknet.com

sales@ghasedaknet.com

support@ghasedaknet.com

آدرس شرکت:تبریز چایکنار نرسیده به شهرداری منطقه 1 جنب باغ صائب تبریزی پلاک 220 طبقه سوم

تلفن تماس: 33377900 - 041
33367979 - 041

موبایل: 09149213475

ایمیل: info [at] ghasedaknet [dot] net
info [at] elka-pt [dot] net

کد پستی: 5154616640