همکاری با ما

خانواده بزرگ قاصدک همواره علاقه مند به جذب افراد فعال و پویا از شهرهای مختلف برای همکاری می باشد . اگر شما تخصصی دارید که احساس می کنید میتوانید باعث رشد و ارتقاء دوستان قاصدک شوید، لطفا فرم های استخدام ما را پر کنید و منتظر تماس ما باشید . 
افراد به صورت تمام وقت و پاره وقت میتوانند با ما همکاری نمایند و ما یک گام جدید در استخدام برداشته ایم که می توان گفت که در دنیا بی سابقه می باشد: ضمن اینکه شما می توانید متناسب با نیازهای قاصدک که اعلام می کنیم، جذب گروه بشوید، خودتان هم میتوانید برای ما ایده پردازی و اعلام نیاز بفرمایید . یعنی توانایی خود و این که این توانایی در چه زمینه ای میتواند باعث رشد، خصوصا رشد اقتصادی، گردد را اعلام نمایید . همکاران فنی قاصدک در کنار شما خواهند بود تا طرح های شما به سود اقتصادی رسیده و این سود به کمک طرح ها و نوآوری های شما و همراهی ما با شما به صورت گام به گام، همواره ادامه داشته باشد .

ثبت نام